Thủ tục khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế 2019

Thủ tục khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế

Câu hỏi của bạn về thủ tục khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế

    Thưa luật sư, tôimuốn hỏi về thủ tục khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế hiện nay được quy định như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế như sau:

  1. Căn cứ pháp lý về thủ tục khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế

  1. Nội dung tư vấn về thủ tục khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế

    Điều 28 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 2018 như sau:

    “1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế.

  1. Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này trước khi ra viện.
  2. Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.”

     Theo đó, khi người bệnh đi khám chữa bệnh cần thực hiện các thủ tục sau:

  • Người tham gia BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh; trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó. 
  • Trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh, chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ BHYT. Trường hợp không xuất trình thẻ BHYT vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT nhưng phải xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này. 
  • Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT do tổ chức Bảo hiểm xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, nếu có nhu cầu đi khám, chữa bệnh, cơ quan bao hiểm xã hội sẽ cấp giấy chứng nhận sử dụng tạm thời và người lao động vẫn được hưởng các quyền lợi của bảo hiểm y tế
  • Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh thì người bệnh phải xin giấy chuyển tuyến. Nếu không có giấy chuyển tuyến sẽ bị coi là khám chữa bệnh trái tuyến. Người tham gia BHYT phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy chuyển tuyến.

Bài viết tham khảo

 Để được tư vấn chi tiết về thủ tục khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tếquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *